Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Bohemia

-38,88¢

-28,46¢

1,29¢

-66,061

2 =

Zlín

-30,33¢

-25,16¢

0,00¢

-55,486

3 =

Hradec Králové

-28,79¢

-17,75¢

0,00¢

-46,544

4 +1

Liberec

-32,83¢

-7,78¢

0,00¢

-40,607

5 -1

Moravia-Silesia

-26,18¢

-7,90¢

1,00¢

-33,081

6 +1

Karlovy Vary

-6,89¢

-24,20¢

1,80¢

-29,283

7 -1

Ústí nad Labem

-18,03¢

-12,18¢

3,00¢

-27,202

8 =

Pardubice

-22,48¢

-24,41¢

29,50¢

-17,389

9 =

Plzeň

4,03¢

6,24¢

-3,50¢

6,768

10 =

South Moravia

7,50¢

4,29¢

0,82¢

12,599

11 +1
Central Bohemia
7,27¢
5,40¢
7,38¢
20,045
12 -1
Vysočina
8,36¢
17,04¢
0,69¢
26,093
13 =
Olomouc
26,47¢
16,16¢
3,60¢
46,238
14 =
Prague
43,51¢
20,21¢
1,38¢
65,098

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.