Класация по области за 23 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-44,73¢

-27,75¢

0,00¢

-72,476

2 =

South Bohemia

-6,72¢

-23,89¢

-25,57¢

-56,185

3 =

Moravia-Silesia

-33,62¢

-20,06¢

0,56¢

-53,130

4 +2

Ústí nad Labem

-16,54¢

-19,24¢

-3,27¢

-39,047

5 +3

Pardubice

-42,30¢

-22,29¢

28,50¢

-36,094

6 +3

Hradec Králové

-7,90¢

-27,05¢

0,00¢

-34,958

7 -3

Karlovy Vary

-6,43¢

-29,32¢

1,00¢

-34,748

8 -1

Plzeň

-14,73¢

-15,46¢

-3,50¢

-33,694

9 -4

Liberec

4,53¢

-36,92¢

0,00¢

-32,391

10 =

South Moravia

-20,57¢

3,96¢

0,42¢

-16,199

11 =
Vysočina
8,21¢
-7,02¢
0,38¢
1,581
12 =
Olomouc
5,13¢
6,78¢
5,20¢
17,106
13 =
Central Bohemia
6,93¢
24,49¢
4,50¢
35,919
14 =
Prague
35,48¢
71,02¢
24,23¢
130,728

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.