Класация по области за 16 септември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-52,25¢

-38,62¢

0,00¢

-90,862

2 +1

Moravia-Silesia

-30,11¢

-28,30¢

0,00¢

-58,407

3 +1

Hradec Králové

-38,72¢

-15,76¢

0,00¢

-54,487

4 -2

Pardubice

-33,99¢

-22,00¢

4,75¢

-51,244

5 +1

Liberec

-6,23¢

-24,42¢

0,00¢

-30,655

6 -1

South Bohemia

-13,22¢

-17,74¢

6,43¢

-24,523

7 =

Ústí nad Labem

-10,69¢

-9,83¢

-2,33¢

-22,862

8 =

Karlovy Vary

-3,35¢

-18,40¢

0,00¢

-21,752

9 =

South Moravia

-9,26¢

-0,45¢

0,00¢

-9,711

10 =

Plzeň

2,49¢

-4,15¢

-3,50¢

-5,157

11 +1
Olomouc
7,46¢
-8,31¢
11,00¢
10,151
12 -1
Vysočina
11,90¢
0,99¢
0,00¢
12,886
13 =
Central Bohemia
13,24¢
16,45¢
5,71¢
35,394
14 =
Prague
42,90¢
62,73¢
-15,69¢
89,928

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.