Класация по области за 19 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-32,14¢

-35,84¢

-17,00¢

-84,975

2 =

Moravia-Silesia

-9,80¢

-27,53¢

0,00¢

-37,334

3 =

Pardubice

-16,78¢

-19,65¢

4,75¢

-31,687

4 =

Hradec Králové

-5,90¢

-20,41¢

0,00¢

-26,313

5 +1

Vysočina

-2,49¢

-16,87¢

0,00¢

-19,356

6 -1

Liberec

-3,55¢

-14,97¢

0,00¢

-18,515

7 =

Olomouc

-3,48¢

-11,80¢

0,00¢

-15,283

8 =

Karlovy Vary

-2,44¢

-10,37¢

0,00¢

-12,811

9 =

Ústí nad Labem

-11,42¢

2,03¢

0,00¢

-9,395

10 =

South Bohemia

1,95¢

-10,01¢

0,00¢

-8,059

11 =
South Moravia
4,59¢
-7,50¢
0,00¢
-2,907
12 =
Plzeň
8,74¢
4,13¢
-3,50¢
9,365
13 =
Central Bohemia
11,16¢
17,45¢
6,75¢
35,364
14 =
Prague
19,13¢
43,36¢
-11,85¢
50,637

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.