Класация по области за 27 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-25,83¢

-31,70¢

-23,00¢

-80,528

2 =

Pardubice

-18,66¢

-23,68¢

4,75¢

-37,590

3 =

Hradec Králové

-7,15¢

-20,98¢

0,00¢

-28,127

4 =

Vysočina

-5,36¢

-16,09¢

0,00¢

-21,446

5 =

Olomouc

-9,43¢

-6,37¢

0,00¢

-15,792

6 =

Moravia-Silesia

-1,97¢

-13,28¢

0,00¢

-15,254

7 =

Ústí nad Labem

-11,37¢

0,68¢

0,00¢

-10,687

8 =

Karlovy Vary

0,23¢

-10,28¢

0,00¢

-10,053

9 =

South Bohemia

1,09¢

-10,67¢

0,00¢

-9,580

10 =

South Moravia

-0,94¢

-2,73¢

0,00¢

-3,666

11 =
Plzeň
3,72¢
-3,31¢
-3,50¢
-3,093
12 =
Liberec
8,05¢
-9,10¢
0,00¢
-1,058
13 =
Central Bohemia
7,55¢
20,04¢
6,75¢
34,333
14 =
Prague
18,49¢
39,59¢
-11,85¢
46,230

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.