Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +3

Moravia-Silesia

100,33¢

672,12¢

0,00¢

772,448

2 +8

Olomouc

158,89¢

848,03¢

0,00¢

1006,920

3 -1

Liberec

308,41¢

1356,07¢

0,00¢

1664,480

4 +7

South Bohemia

519,90¢

1339,43¢

0,00¢

1859,330

5 +7

Vysočina

662,88¢

1233,59¢

0,00¢

1896,470

6 -5

Pardubice

395,60¢

1322,30¢

282,17¢

2000,070

7 -2

South Moravia

674,84¢

1336,74¢

0,00¢

2011,580

8 =

Karlovy Vary

558,72¢

1585,35¢

0,00¢

2144,070

9 =

Hradec Králové

508,36¢

1637,49¢

0,00¢

2145,850

10 -3

Prague

780,48¢

1521,35¢

-14,77¢

2287,070

11 +3
Zlín
334,17¢
1425,87¢
593,33¢
2353,370
12 -9
Ústí nad Labem
781,01¢
1391,41¢
187,59¢
2360,000
13 =
Central Bohemia
848,78¢
1580,32¢
6,48¢
2435,580
14 -8
Plzeň
1179,02¢
1867,14¢
-3,50¢
3042,660

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.