Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Plzeň

-4,10¢

-1,56¢

-140,48¢

-146,141

2 =

Hradec Králové

-46,56¢

-44,36¢

-47,43¢

-138,356

3 =

South Bohemia

-56,68¢

-36,05¢

-40,03¢

-132,758

4 =

Liberec

-56,56¢

-35,84¢

-39,67¢

-132,063

5 =

Zlín

-55,55¢

-11,91¢

0,00¢

-67,455

6 =

Moravia-Silesia

-28,44¢

-22,57¢

-0,22¢

-51,241

7 =

Karlovy Vary

-13,96¢

-9,80¢

5,20¢

-18,561

8 =

Ústí nad Labem

-30,62¢

-21,56¢

47,33¢

-4,852

9 =

Pardubice

-10,28¢

-15,77¢

39,25¢

13,194

10 =

South Moravia

22,31¢

13,68¢

-20,64¢

15,357

11 +1
Vysočina
-5,13¢
16,87¢
6,54¢
18,271
12 -1
Central Bohemia
9,70¢
13,55¢
1,50¢
24,745
13 =
Olomouc
40,80¢
16,92¢
64,80¢
122,522
14 =
Prague
108,53¢
52,37¢
27,77¢
188,676

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.