Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-26,91¢

-38,62¢

0,00¢

-65,529

2 =

Pardubice

-17,43¢

-39,46¢

7,00¢

-49,894

3 =

South Moravia

-31,13¢

-10,78¢

0,75¢

-41,158

4 =

Olomouc

-18,69¢

-12,32¢

-3,20¢

-34,202

5 =

Moravia-Silesia

-6,04¢

-20,40¢

1,00¢

-25,446

6 =

Hradec Králové

5,90¢

-29,24¢

0,00¢

-23,338

7 =

Karlovy Vary

-10,36¢

-10,45¢

1,80¢

-19,008

8 =

South Bohemia

10,52¢

-15,68¢

-2,86¢

-8,014

9 +1

Ústí nad Labem

-7,48¢

2,00¢

6,40¢

0,914

10 -1

Vysočina

17,14¢

-15,03¢

0,69¢

2,801

11 =
Liberec
19,55¢
0,58¢
0,00¢
20,122
12 =
Plzeň
13,93¢
11,61¢
-3,50¢
22,040
13 =
Prague
-1,06¢
41,99¢
-6,54¢
34,390
14 =
Central Bohemia
11,57¢
16,62¢
8,38¢
36,564

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.