Класация по области за 19 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Hradec Králové

-53,35¢

-39,07¢

-61,43¢

-153,851

2 -1

Plzeň

-1,63¢

14,33¢

-164,48¢

-151,783

3 =

Liberec

-46,52¢

-24,41¢

-53,50¢

-124,428

4 =

South Bohemia

-52,06¢

-30,10¢

-36,03¢

-118,190

5 =

Zlín

-64,28¢

-32,79¢

0,00¢

-97,064

6 =

Moravia-Silesia

-34,89¢

-31,97¢

-2,67¢

-69,528

7 =

Karlovy Vary

-36,68¢

-11,86¢

14,80¢

-33,744

8 +1

Ústí nad Labem

-38,95¢

-15,68¢

63,87¢

9,235

9 -1

South Moravia

27,24¢

11,48¢

-27,00¢

11,722

10 +1

Pardubice

-17,47¢

-13,90¢

45,25¢

13,882

11 -1
Central Bohemia
10,11¢
12,05¢
-3,75¢
18,411
12 =
Vysočina
11,67¢
23,57¢
1,31¢
36,548
13 =
Olomouc
30,20¢
4,79¢
91,20¢
126,189
14 =
Prague
98,01¢
35,95¢
30,54¢
164,490

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.