Класация по области за 18 август 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Plzeň

-7,54¢

3,97¢

-140,48¢

-144,051

2 =

South Bohemia

-49,98¢

-36,46¢

-44,31¢

-130,758

3 =

Hradec Králové

-43,35¢

-35,71¢

-47,43¢

-126,487

4 =

Liberec

-48,51¢

-27,33¢

-39,67¢

-115,515

5 =

Zlín

-71,65¢

-21,36¢

0,00¢

-93,013

6 =

Moravia-Silesia

-19,62¢

-24,35¢

-0,67¢

-44,643

7 =

Karlovy Vary

-11,86¢

-15,96¢

4,40¢

-23,415

8 =

Ústí nad Labem

-33,17¢

-18,39¢

46,27¢

-5,299

9 =

Vysočina

-10,47¢

5,28¢

6,23¢

1,040

10 =

Pardubice

-8,44¢

-17,12¢

38,25¢

12,697

11 =
South Moravia
22,66¢
15,76¢
-21,00¢
17,414
12 =
Central Bohemia
7,85¢
12,03¢
1,33¢
21,207
13 =
Olomouc
27,55¢
2,10¢
64,00¢
93,650
14 =
Prague
96,88¢
59,36¢
27,77¢
184,010

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.