Класация по области за 24 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-48,02¢

-24,38¢

0,00¢

-72,400

2 =

South Bohemia

-37,01¢

-25,91¢

0,00¢

-62,914

3 =

Zlín

-38,13¢

-21,83¢

0,00¢

-59,961

4 =

Liberec

-18,41¢

-28,44¢

0,00¢

-46,842

5 =

Karlovy Vary

-29,17¢

-18,59¢

1,40¢

-46,361

6 =

Pardubice

-42,75¢

-32,02¢

29,00¢

-45,766

7 =

Moravia-Silesia

-18,15¢

-18,48¢

0,93¢

-35,694

8 =

Ústí nad Labem

-14,74¢

-13,44¢

3,06¢

-25,128

9 =

Central Bohemia

4,42¢

6,71¢

5,93¢

17,062

10 =

Plzeň

10,01¢

20,37¢

-2,63¢

27,755

11 =
Olomouc
36,08¢
17,70¢
1,27¢
55,048
12 =
South Moravia
32,59¢
29,68¢
0,50¢
62,765
13 =
Vysočina
38,17¢
30,50¢
0,50¢
69,169
14 =
Prague
47,44¢
27,18¢
2,67¢
77,285

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.