Класация по области за 18 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Bohemia

-40,27¢

-39,96¢

3,43¢

-76,802

2 =

Zlín

-39,74¢

-1,89¢

0,00¢

-41,633

3 =

Liberec

-34,91¢

-6,12¢

0,00¢

-41,023

4 =

Karlovy Vary

-20,02¢

-19,64¢

2,20¢

-37,455

5 =

Hradec Králové

-16,21¢

-7,64¢

0,00¢

-23,853

6 =

Plzeň

-13,58¢

-0,36¢

-3,50¢

-17,435

7 =

Ústí nad Labem

-4,44¢

-14,07¢

3,87¢

-14,647

8 =

Pardubice

-18,27¢

-20,05¢

30,00¢

-8,313

9 =

Moravia-Silesia

-3,67¢

-5,01¢

1,22¢

-7,459

10 +2

Central Bohemia

2,05¢

14,43¢

7,25¢

23,731

11 -1
South Moravia
14,98¢
9,11¢
1,00¢
25,087
12 -1
Olomouc
16,93¢
4,89¢
4,70¢
26,521
13 =
Vysočina
21,87¢
5,68¢
0,85¢
28,403
14 =
Prague
49,60¢
37,58¢
1,38¢
88,556

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.