Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-39,65¢

-52,21¢

0,00¢

-91,854

2 +1

Pardubice

-44,97¢

-28,03¢

3,75¢

-69,256

3 -1

Hradec Králové

-26,49¢

-38,67¢

0,00¢

-65,164

4 =

Liberec

-13,10¢

-26,16¢

0,00¢

-39,263

5 =

Moravia-Silesia

-16,84¢

-11,59¢

-0,44¢

-28,878

6 =

Ústí nad Labem

-10,33¢

-11,73¢

-4,20¢

-26,257

7 =

Karlovy Vary

-6,18¢

-18,76¢

-0,80¢

-25,738

8 =

Plzeň

-11,18¢

-9,26¢

-3,50¢

-23,938

9 =

South Moravia

-8,90¢

-4,86¢

-0,33¢

-14,095

10 =

South Bohemia

-0,49¢

-17,11¢

4,71¢

-12,883

11 =
Olomouc
-2,36¢
0,23¢
13,80¢
11,680
12 =
Vysočina
15,20¢
16,84¢
-0,31¢
31,733
13 =
Central Bohemia
19,20¢
24,29¢
5,04¢
48,532
14 =
Prague
35,33¢
49,41¢
-17,54¢
67,205

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.