Класация по области за 17 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-40,98¢

-49,83¢

0,00¢

-90,816

2 =

Hradec Králové

-31,67¢

-38,65¢

0,00¢

-70,327

3 =

Pardubice

-37,87¢

-24,71¢

3,75¢

-58,831

4 =

Karlovy Vary

-9,02¢

-24,71¢

-0,80¢

-34,528

5 =

Ústí nad Labem

-13,81¢

-14,79¢

-4,20¢

-32,804

6 =

Moravia-Silesia

-18,84¢

-11,11¢

-0,44¢

-30,398

7 =

Liberec

-12,28¢

-16,40¢

0,00¢

-28,686

8 =

Plzeň

-8,10¢

-10,56¢

-3,50¢

-22,164

9 =

South Bohemia

-1,97¢

-20,09¢

4,71¢

-17,351

10 =

South Moravia

-6,84¢

-3,33¢

-0,33¢

-10,499

11 =
Olomouc
-4,99¢
5,47¢
13,80¢
14,280
12 =
Vysočina
14,69¢
19,98¢
-0,31¢
34,359
13 =
Central Bohemia
17,53¢
19,73¢
5,04¢
42,301
14 =
Prague
35,42¢
50,92¢
-17,54¢
68,805

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.