Класация по области за 23 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-47,15¢

-45,46¢

0,00¢

-92,617

2 =

Pardubice

-39,37¢

-28,28¢

4,50¢

-63,146

3 =

Hradec Králové

-25,24¢

-22,21¢

0,00¢

-47,458

4 =

Karlovy Vary

-10,03¢

-33,26¢

-0,20¢

-43,488

5 =

Liberec

-9,54¢

-25,99¢

0,00¢

-35,530

6 =

Moravia-Silesia

-19,50¢

-12,95¢

-0,11¢

-32,553

7 =

Ústí nad Labem

-13,63¢

-8,40¢

-1,27¢

-23,292

8 =

South Bohemia

4,86¢

-18,14¢

2,14¢

-11,138

9 =

Plzeň

-5,85¢

-0,28¢

-3,50¢

-9,633

10 =

South Moravia

-4,38¢

-4,80¢

-0,08¢

-9,261

11 =
Olomouc
-4,26¢
1,00¢
10,80¢
7,545
12 =
Vysočina
16,69¢
20,78¢
-0,08¢
37,388
13 =
Central Bohemia
20,23¢
18,80¢
6,08¢
45,117
14 =
Prague
32,77¢
42,00¢
-14,15¢
60,618

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.