Класация по области за 12 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-27,22¢

-38,64¢

0,00¢

-65,860

2 =

Pardubice

-17,46¢

-39,46¢

7,00¢

-49,922

3 =

South Moravia

-29,43¢

-12,96¢

0,75¢

-41,638

4 =

Olomouc

-18,77¢

-12,34¢

-3,20¢

-34,309

5 =

Moravia-Silesia

-8,01¢

-20,48¢

1,00¢

-27,493

6 =

Hradec Králové

5,73¢

-29,26¢

0,00¢

-23,538

7 =

Karlovy Vary

-10,30¢

-11,14¢

1,80¢

-19,633

8 =

South Bohemia

10,26¢

-15,50¢

-2,86¢

-8,094

9 =

Vysočina

13,07¢

-14,81¢

0,69¢

-1,050

10 =

Ústí nad Labem

-8,41¢

1,67¢

6,40¢

-0,337

11 =
Liberec
19,43¢
0,51¢
0,00¢
19,941
12 =
Plzeň
13,86¢
11,77¢
-3,50¢
22,131
13 =
Prague
-0,23¢
41,20¢
-6,54¢
34,437
14 =
Central Bohemia
11,75¢
16,37¢
8,38¢
36,495

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.