Класация по области за 22 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hradec Králové

-16,56¢

-46,52¢

0,00¢

-63,080

2 =

Zlín

-20,85¢

-35,34¢

0,00¢

-56,191

3 +1

Pardubice

-10,19¢

-47,36¢

4,75¢

-52,798

4 -1

Moravia-Silesia

-8,67¢

-38,63¢

0,00¢

-47,301

5 +1

South Bohemia

2,12¢

-31,75¢

0,00¢

-29,631

6 -1

Liberec

1,90¢

-27,86¢

0,00¢

-25,966

7 =

Vysočina

-1,69¢

-17,69¢

0,00¢

-19,379

8 +2

Karlovy Vary

0,27¢

-8,57¢

0,00¢

-8,297

9 -1

South Moravia

-14,08¢

7,73¢

0,00¢

-6,352

10 +2

Olomouc

-10,04¢

6,03¢

0,00¢

-4,008

11 -2
Ústí nad Labem
1,15¢
8,39¢
0,00¢
9,543
12 +1
Central Bohemia
7,20¢
5,71¢
6,75¢
19,656
13 -2
Plzeň
11,36¢
15,38¢
-3,50¢
23,234
14 =
Prague
16,07¢
62,52¢
-11,85¢
66,748

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.