Класация по области за 4 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Чехия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zlín

-25,43¢

-47,99¢

0,00¢

-73,420

2 =

Hradec Králové

-18,39¢

-43,54¢

0,00¢

-61,927

3 =

Pardubice

-13,62¢

-44,55¢

4,75¢

-53,420

4 +1

Liberec

0,49¢

-38,20¢

0,00¢

-37,711

5 -1

Moravia-Silesia

-1,60¢

-32,49¢

0,00¢

-34,091

6 =

South Bohemia

0,24¢

-26,20¢

0,00¢

-25,959

7 =

Vysočina

-0,66¢

-13,27¢

0,00¢

-13,932

8 =

Karlovy Vary

-11,20¢

2,18¢

0,00¢

-9,020

9 +3

Olomouc

-7,85¢

6,99¢

0,00¢

-0,858

10 =

South Moravia

-8,41¢

8,56¢

0,00¢

0,143

11 -2
Plzeň
3,75¢
6,32¢
-3,50¢
6,567
12 -1
Ústí nad Labem
5,90¢
3,46¢
0,00¢
9,359
13 =
Central Bohemia
10,39¢
10,75¢
6,75¢
27,895
14 =
Prague
13,52¢
54,13¢
-11,85¢
55,799

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.